Close Connection – “Pardon, je ne parle pas Français”

Like

I am a 30-years-old Brazilian woman who loves children, books and of course languages! I live in Copenhagen with my husband and my son. Besides translating and interpreting, I teach anthropology at the university.

I remember my first trip to Paris… I was like most people, very conscious of the French’s resistance towards the tourists who fill the streets of their capital and expect them to be able to answer questions in English. I was therefore careful to learn how to say “pardon, je ne parle pas Français, vous parler Anglais?” before asking any local for help.

Although such a preoccupation could be regarded as an expression of politeness and the attitude is recommendable when visiting most non-English speaking countries, this does not apply to Denmark. Danes are not only willing to react to any approach made directly in English, they are actually proud of doing so. And they should be, as the overall majority of the population speaks a flawless and fluent English.

In fact, many foreigners who establish themselves in the country and have been living here for years – sometimes decades – opt to continue using English as their everyday language and leave the challenge of learning Danish untouched. This choice is understandable: both the defiant character of the local language, and the more than comfortable position in which English speaking foreigners find themselves make it well justified – take my word for it, I have seen the best-intentioned visitors trying to pronounce “excuse me” in Danish and giving up after some very frustrated attempts, not to mention a whole sentence. And a whole party of Danes will not hesitate to talk in English as long as a non-Danish speaker is in the room.

Even though this possibility seemed very tempting when I moved here seven years ago I, as an anthropologist and a linguaphile, could not help but setting myself the task and embarking on the adventure of learning Danish, all the way through training my mouth, throat and stomach muscles into producing new sounds, learning to hear, recognize and reproduce six vowels that don’t exist in my mother tongue, and not less, repeatedly asking friends to stop speaking English to and around me. And I can say it has been worth it. Good English speakers as Danes might be, the possibility of understanding what I hear on the streets, reading or listening to the news and even talking to my friends’ small children opens up for a more intimate relation to the country and the people.

And to me, a close connection to the place where one lives is essential.

Jeg er en 30 år gammel brasiliansk kvinde, der elsker børn, bøger og selvfølgelig sprog! Jeg bor i København med min mand og min søn. Udover at oversætte og tolke underviser jeg i antropologi på universitetet.

Da jeg skulle til Paris for første gang var jeg, som de fleste, klar over franskmændenes modstand over for de turister, som fylder gaderne i deres hovedstad og forventer, at enhver er i stand til at svare på deres spørgsmål på engelsk. Jeg gjorde mig derfor umage og lærte at sige “pardon, je ne parle pas Français, vous parler Anglais?” før jeg bad nogen om hjælp.

Selv om denne bekymring kan ses som udtryk for god dannelse og en anbefalelsesværdig attitude, når man besøger de fleste ikke engelsktalende lande, så gælder dette ikke for Danmark. Danskerne er ikke kun villige til at reagere på umiddelbare henvendelser på engelsk, de er faktisk stolte af at gøre dette. Og det bør de også være – langt størstedelen af befolkningen taler fejlfrit og flydende engelsk.

I virkeligheden vælger mange af de udlændinge, som har slået sig ned i landet og boet her i flere år – nogle gange årtier – fortsat at bruge engelsk som deres hverdagssprog og lade udfordringen ved at lære dansk ligge. Det er forståeligt: Både det lokale sprogs krævende karakter og den mere end bekvemme position man befinder sig i som engelsktalende retfærdiggør dette valg – jeg ved, hvad jeg taler om: Jeg har set de meste velmenende besøgende prøve at udtale ”undskyld” og give op efter flere mislykkede forsøg, for slet ikke at nævne hele sætninger. Og et helt selskab vil bogstaveligt talt ikke tøve med at snakke engelsk så længe en ikke-dansktalende er til stede.

Selv om det var en fristende mulighed, da jeg flyttede hertil for syv år siden, kunne jeg, som antropolog og sprogelsker, ikke lade være med at tage udfordringen op og starte på det eventyr, det at have lært dansk har været. Hele vejen fra det at træne munden, halsen og mavemusklerne til at lave nye lyde, til at lære at høre, genkende og gentage seks vokaler, der ikke eksisterer i mit modersmål, og ikke mindst til at bede venner gentagne gange om at holde op med at snakke engelsk med og omkring mig. Og det har været det hele værd. Uanset hvor gode danskerne er til engelsk, har det at kunne forstå, hvad jeg hører på gaden, at kunne lytte til og læse nyheder og endog at kunne snakke med mine venners små børn givet mig muligheden for et mere intimt forhold til folket og landet.

Og for mig er en tæt forbindelse med det sted, hvor man bor, essentiel.

Autora: Flora Botelho
Like

Deixe uma resposta

Esse site utiliza o Akismet para reduzir spam. Aprenda como seus dados de comentários são processados.